Chcete zarobiť peniaze, aj keď nepracujete? Budujte pasívny príjem. Poradíme vám, ako na to

Peniaze

Pravdepodobne každého priťahuje myšlienka, že aj keď odpočíva, na jeho účte rastú peniaze. Pre drvivú väčšinu z nás je takáto situácia len snom, drvivá väčšina z nás zarába peniaze prácou, za ktorú dostávame pravidelnú mzdu. Vybudovať si pasívny príjem však nemusí byť také ťažké, ako sa zdá na prvý pohľad. Existuje pomerne veľa možností, takže sa zamerajme na niekoľko tipov.

Obsah

Pasívny príjem – ako to funguje?

Pasívny príjem znamená pravidelný peňažný príjem, ktorý zvyčajne pochádza z niektorých investícií. Sú to teda peniaze, ktoré dostávame bez toho, aby sme za ne okamžite vykonali akúkoľvek činnosť. Je to skôr výsledok našich predchádzajúcich investičných rozhodnutí. Aktivitu sme teda v určitom okamihu rozvinuli a vyzbieraný pasívny príjem je akousi odmenou za našu ochotu využiť príležitosť, ktorá nám bola ponúknutá.

Na rozdiel od aktívneho príjmu, kde musíme vynaložiť určité úsilie natrvalo, s pasívnym príjmom sa najviac „potíme“ v čase, keď budujeme zdroj takéhoto príjmu. To však neznamená, že na začiatku stačí chvíľu pracovať a potom sa budete bezstarostne opaľovať na pláži až do dôchodku. Aj v prípade pasívneho príjmu je potrebné z času na čas skontrolovať, či jeho zdroj nie je v nebezpečenstve, či sa zmenila situácia na trhu, a teda či je potrebné zmeniť alebo upraviť nastavenia investícií vytvárajúcich pasívny príjem.

Určite nie je vhodné spoliehať sa len na jeden zdroj pasívneho príjmu. V skutočnosti je to rovnaký princíp ako pri rozhodovaní o investíciách. Opäť nedávate všetky svoje vajcia do jedného košíka, ale budujete portfólio rôznych druhov zdrojov pasívneho príjmu. Na rozdiel od investície, kde očakávate, že sa časom zhodnotí, s pasívnym príjmom očakávateniečo ako pravidelnú výplatu.

Ale aj v prípade pasívneho príjmu je pravda (ako už bolo uvedené), že investícia je na začiatku. Princíp pasívneho príjmu je najlepšie vysvetliť príkladmi, preto vám v našom prehľade ponúkame prehľad niekoľkých tipov.

pasívny príjem, investice do akcií

Prečítajte si tiež: Kde kupiť akcie Meta

Možnosti pasívneho príjmu

Dividendové akcie

Do akcií môžete investovať z dvoch dôvodov. Buď ich získate za účelom ich neskoršieho predaja so ziskom, alebo ich zahrniete do svojho portfólia na pravidelné vyplácanie podielu na zisku, tzv. dividendy. V prvom prípade v skutočnosti len špekulujete s pohybom cien a nemôže byť reč o pravidelnom príjme.

Ak však investujete do akcií kvôli dividendám, už máte šancu na pravidelný príjem. Musíte si však dávať pozor, ktoré akcie sú správne. Nie všetky akciové spoločnosti vyplácajú dividendy, niektoré nemusia byť vôbec alebo len zriedkavo, iné nepravidelne a iné môžu byť nepravidelné. Predtým, ako sa rozhodnete kúpiť konkrétnu akciu, skontrolujte históriu vyplácania dividend. A  samozrejme, nestavte len na akcie jednej spoločnosti.

Affiliate marketing ako pasívny príjem

Ďalším spôsobom, ako zabezpečiť pasívny príjem, je takzvaný affiliate marketing. Jednoducho povedané, je to činnosť, pri ktorej zarábate peniaze za odporúčanie (propagáciu) produktu alebo služby.  A urobte to s internetom. Aby vám affiliate marketing priniesol nejaké peniaze, musíte sa zaregistrovať v  jednej z pridružených sietí alebo v samotnom partnerskom programe. Tam získate svoj pridružený odkaz, ktorý  potom umiestnite na svoje webové stránky, do článkov, recenzií alebo blogov, ktoré môžete napísať.  Jednoducho povedané, ide o váš pridružený odkaz, ktorý generujenávštevnosť určitého produktu a samozrejme predaj. Potom zinkasujete províziu.  To možno určiť ako percento predaja alebo podľa návštevnosti webovej stránky, na ktorú ich viedol váš pridružený odkaz, alebo podľa počtu kliknutí.  Príkladmi affiliate marketingu sú napríklad platformy ako Booking, Invia, Heureka a podobne. Affiliate partnerom sa však môže stať ktokoľvek. Samozrejme, čím väčší je dosah affiliate partnera, alebo čím je známejší, tým efektívnejšia (a výnosnejšia) je táto forma pasívneho príjmu.

pasívny príjem, ako zarobiť peniaze

Prenájom nehnuteľností

Ale späť k novým formám pasívneho príjmu. Jedným z nich je štandardný prenájom nehnuteľnosti, najčastejšie bytu, ale aj kancelárie alebo iného nebytového priestoru. Nie je nezvyčajné prenajímať aj poľnohospodársku pôdu, zvyčajne poľnohospodárovi, ktorý ju obrába. Výhodou tejto formy pasívneho príjmu je jeho stabilita, pravidelnosť a nárast v priebehu času. Nevýhoda spočíva v pomerne veľkej počiatočnej investícii. Nevýhody však môžu zahŕňať aj povinnosti, ktoré vám ako vlastníkovi prenajatej nehnuteľnosti vyplývajú . Týka sa to najmä prenájmu bytu alebo domu.

Ak však nemáte dostatok peňazí na kúpu nehnuteľnosti, ktorú by ste si chceli prenajať, nezúfajte. Takzvaný realitný crowdfunding je pre vás vhodný.  Ide o mikroinvestície prostredníctvom online platforiem. Týmto spôsobom môžete investovať malé sumy do nehnuteľností, ktoré vás nezničia, a potom zbierať pravidelný príjem. Existujú dva typy crowdfundingu nehnuteľností, kapitál a dlh. V prvom prípade sa stanete akcionárom (spoluvlastníkom) nehnuteľnosti, v druhom  prípade poskytnete iba úver na nadobudnutie nehnuteľnosti a inkasujete z nej úrokové výnosy.

pasívny príjem, do čoho investovať

Pasívny príjem prostredníctvom P2P, keď ľudia požičiavajú ľuďom

Skratka P2B znamená peer-to-business a nie je ničím iným ako vzťahom, v ktorom ľudia požičiavajú svoje peniaze priamo podnikateľom, respektíve spoločnostiam. Ide prakticky o rovnaký prevod úspor z malých sporiteľov na dlžníkov-podnikateľov, ako sa vytvára prostredníctvom bankových domov, len bez účasti bankových domov. Zatiaľ čo banky vstupujú do normálneho vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom ako sprostredkovatelia, pri investíciách P2B malé sporitelia požičiavajú priamo podnikom. Aj keď sa tento spôsob investovania (alebo požičiavania) peňazí môže zdať riskantný z pohľadu malého sporiteľa, nemusí to tak byť.  Existujú podobné platformy pre investície P2B ako pre P2P (ľudia požičiavajú ľuďom), takže riziko sa do určitej miery rieši. Okrem toho je dobré znovu pripomenúť, že aj v tomto prípade je zodpovednejšie požičať viac spoločností menšiu sumu ako väčšiu sumu jednému podnikateľovi.

P2P, keď ľudia požičiavajú ľuďom

Ak hovoríme o P2B investíciách, potom nemôžeme zabudnúť na štandardné P2P, t.j. peer-to-peer investície. V Českej republike existuje aspoň jedna známa a etablovaná platforma, ktorá funguje ako sprostredkovateľ premeny úspor na investície medzi jednotlivými ľuďmi alebo malými sporiteľmi. Ako potenciálny investor (veriteľ) máte možnosť vybrať si, komu, za čo a koľko požičiavate, za čo môžete očakávať výnos, ktorý bude atraktívnejší, ako keby ste nechali svoje peniaze nečinné na bankovom účte.

Štátne dlhopisy

Samozrejme, môžete tiež požičať štátu prostredníctvom nákupu štátneho dlhopisu. Je to de facto bezriziková investícia, z ktorej budete dostávať pravidelný príjem vo forme výplat úrokových výnosov. Môžete ho zbierať štvrťročne alebo raz ročne, v závislosti od podmienok tranže konkrétneho štátneho dlhopisu. Dlhopisy je možné zakúpiť aj prostredníctvom investičných platforiem alebo prostredníctvom jedného z bankových domov.

Mohlo by vás zaujímať: Recenzia Tradematics – obchodovanie s komoditami i demo účet

Podnikové dlhopisy

Podnikové dlhopisy fungujú na úplne rovnakom princípe. Rozdiel so štátom je len vo výške rizika, a teda aj v výnose. V prípade súkromných dlhopisov majú oba tendenciu byť o niečo vyššie. Preto  je vhodné byť dobre informovaný o spoločnosti, ktorá stojí za vydaným dlhopisom. Najmenej rizikovými dlhopismi zo súkromného sektora sú zvyčajne dlhopisy emitované bankami, ale aj energetickými spoločnosťami.

Finančný rebríček z termínovaných vkladov

Medzi konzervatívne spôsoby, ako zabezpečiť pravidelný pasívny príjem, patrí prevod vašich úspor (alebo ich časti) do termínovaných vkladov. Ale buďte opatrní, nie všetci naraz, ale čiastočne. A s rôznymi výpovednými lehotami termínovaných vkladov. V ideálnom prípade, aby ste mohli každý mesiac zbierať úrokové výnosy. To však neznamená založenie termínovaného vkladu s jednomesačnou výpovednou lehotou, skôr rozloženie vkladov v čase. Získate dvojitú výhodu. Na jednej strane ,  pravidelný úrokový príjem, na druhej strane, každý mesiac možnosť rozhodnúť sa, či „obrátiť“ svoj vklad na ďalšie obdobie, alebo či použiť peniaze na niečo iné. Napríklad pre iný druh pasívneho príjmu.

Sporiaci účet ako pasívny príjem

V prípade, že by ste chceli mať svoje úspory kedykoľvek k dispozícii, zdá sa, že je vhodný sporiaci účet. V súčasnosti, keď sa základná úroková sadzba Českej národnej banky rovná siedmim percentám, je možné nájsť aj sporiaci účet so solídnym úrokom. Aj keď žiadna z nich nemôže prevážiť súčasnú mieru inflácie. Výhodou však je, že banka každý mesiac pripisuje úroky na váš sporiaci účet, takže stačí previesť úrokový príjem na bežný účet a nechať svoje úspory naďalej zarábať.  Ak máte väčšiu výšku úspor (nad ekvivalent 100 000 EUR), rozložte ich medzi viaceré banky.  Pretože v tomto prípade sú vaše peniaze poistené aj zákonom, a to až do stanovenej sumy 100 tisíc eur.

Staňte sa akcionárom v malom alebo strednom podniku

Pamätáte si deň D? Práve tu sa investori stretli s ľuďmi, ktorí chceli vstúpiť na trh s produktom alebo službou, ktorá mala potenciál osloviť značný počet zákazníkov. Týmto spôsobom začínajúci podnikatelia hľadali investora, ktorý by financoval ich start-up a zároveň by sa stal akcionárom jeho spoločnosti. A teda s právom na podiel na zisku. Nemusíte investovať do startupu (je to dosť riskantné), ale získanie väčšieho alebo menšieho podielu v malých a stredných podnikoch, ktoré sú už na trhu etablované, je tiež jednou z možností zabezpečenia pasívnehopríjmu.

Ponuka fotografií na sklade fotografií

Relatívne zaujímavou formou na získanie pasívneho príjmu je vytváranie fotografií a ich ponúkanie za licenčný poplatok fotobankám. Nikdy nie je dosť nápaditých fotografií, ktoré by sa dali použiť ako ilustrácie pre rôzne texty na internete. Zakaždým, keď si niekto vyberie váš minidielik, dostanete odmenu.  Výnimkou nie je, že jedna fotografia je vybraná niekoľkokrát. Existuje pomerne veľa fotobánk, skúste sa zaregistrovať v niekoľkých z nich.

pasívny príjem, ako zarobiť peniaze

Staňte sa youtuberom alebo tiktokerom

V tomto prípade to už nie je čisto pasívny príjem, budete musieť rozvíjať nejakú činnosť. Ale ak je to aj váš koníček, bolo by doslova hriechom robiť to zadarmo. O čo ide? Vytvárajte videá, ktoré majú potenciál upútať pozornosť ľudí prehliadajúcich internet.  Čím  väčšiu sledovanosť majú vaše videá, tým je pravdepodobnejšie, že sa váš koníček stane jedným zo zdrojov pravidelného príjmu.

Spustenie webu alebo blogu a umiestnenie reklamy

Ide o podobný princíp ako v prípade natáčania videí pre rôzne platformy. Opäť ide predovšetkým o sledovanosť a súvisiacu možnosť umiestnenia reklám na váš web alebo blog. Reklamu môžete zabezpečiť u priameho inzerenta, čo je ťažšia možnosť, alebo jej umiestnením pomocou reklamných systémov od etablovaných spoločností, ako sú AdSense, Ezoic alebo Sklik. Keď návštevník vášho webu klikne na automatickú obsahovú reklamu, dostanete zaplatené.  Môžete tiež prepojiť svoj web alebo blog s vyššie uvedenýmnástrojom – affiliate marketingom.

pasívny príjem, do čoho investovať

Mobilná reklama na vašom aute je tiež pasívny príjem

Máte auto, s ktorým jazdíte desiatky tisíc kilometrov ročne, a navyše sú vaše trasy rozmanité? Potom by ste mohli zvážiť, že na  vaše auto bude umiestnená reklama. Pre inzerenta je to relatívne lacný spôsob, ako sa ozvať, pre vás je to doplnok k vášmu rozpočtu. Alebo aspoň príspevok na prevádzku vozidla.  Existujú platformy, kde môžete svoje auto zaregistrovať ako potenciálneho dopravcu, ale dávajte pozor, aby ste sa nestali podvodníkmi, ktorí od vás len vyberajú registračný poplatok, ale nikdy vám neponúkajú žiadnu reklamu, ktorú  by ste mohli umiestniť na svoje auto.

Máte záhradu? Ponúknite ho cestujúcim a získajte pasívny príjem

V poslednej dobe sa rozširujú možnosti zarábania peňazí aj vo vašej záhrade. Jedným z nich je napríkladplatforma Bez kempu.cz. Ide o typ rezervačnej služby, prostredníctvom ktorej ľudia ponúkajú svoj pozemok (zvyčajne záhradu) za poplatok cestujúcim, ktorí nechcú zostať v kempingoch alebo iných podobných zariadeniach.  Je tiež možné si požičať svoje športové vybavenie. Aj v tomto prípade si môžete zabezpečiť zaujímavé dodatočné zárobky, ktoré môžu (ale nemusia) byť sezónnou záležitosťou.

Neprehliadnite: Fingood recenzia

Pasívny príjem – Zhrnutie a niekoľko rád na konci

Existuje veľa možností pasívneho príjmu, snažili sme sa identifikovať tie, ktoré by pre vás mohli byť najzaujímavejšie. Pamätajte však na podobné pravidlo ako v prípade investícií. Vždy vyvážte riziko a potenciálny výnos. Aj tu môže to, čo môže na prvý pohľad vyzerať zaujímavo z hľadiska zárobkov, priniesť množstvo rizík, ktoré môžu spočiatku zostať skryté pred vašimi očami.

To platí najmä pre situácie, keď si niečo prenajímate. Preto je vhodné mať dostatočne zmluvne ošetrenú najmä zodpovednosť za škodu na veci, ktorú ste sa rozhodli prenajať, aby stenakoniec nemali len oči na plač. V prípade finančných investícií, ktoré majú generovať pasívny príjem, venujte pozornosť riziku straty takejto investície.

Zároveň si uvedomte, že čisto pasívny príjem, to znamená, že vám niekto pošle peniaze bez toho, aby ste najprv museli zdvihnúť prst, neexistuje. Rozdiel od aktívneho príjmu spočíva len v tom, že tu sa najväčšie úsilie sústreďuje na samom začiatku. To znamená vo fáze, keď stále budujete zdroje pasívneho príjmu. Ale aj neskôr budete musieť z času na čas skontrolovať svoje zdroje pasívneho príjmu alebo zmeniť ich nastavenia.

Čo povedať na záver? Nebojte sa, ale zároveň buďte opatrní. Pasívny príjem si môže zabezpečiť ktokoľvek. Ak si nie ste istí, skúste sa opýtať svojho okolia, či už má niekto skúsenosti s pasívnym príjmom. Možno vás prekvapí, koľko ľudí s pasívnym príjmom žije okolo vás.

Článok je k dispozícii aj v inom jazyke:

5 KOMENTÁŘE

Comments are closed.