Ako investovať: Obchodovanie na burze

Akciové trhy, a to nielen v Spojených štátoch, majú za sebou najhorší rok od finančnej krízy v roku 2008.

Nákup a predaj cenných papierov prostredníctvom burzy cenných papierov je jedným zo spôsobov zhodnotenia vašich úspor. Je to však jedna z najrizikovejších činností, ktoré v investovaní existujú. Môžete na nej zarobiť pomerne veľa peňazí, ale môžete o ne aj prísť. Záleží na tom, do akých akcií sa chystáte investovať, koľko času môžete venovať sledovaniu trhu, aké máte vedomosti (alebo skúsenosti), či investujete do akcií vyplácajúcich dividendy alebo plánujete len špekulovať na zmeny cien, ale v konečnom dôsledku to závisí aj od šťastia. Poďme sa teda porozprávať o obchodovaní s akciami. Môžete si tiež prečítať, ako investovať.

Obsah

Akciový trh je miestom, kde sa stretáva ponuka voľných peňazí s dopytom po nich. Je to časť finančného trhu, ktorú môžeme nazvať kapitálovým trhom. Teda miesto, kde sa obchoduje s dlhodobými cennými papiermi, najčastejšie s akciami alebo dlhopismi.

Čo je obchodovanie na burze cenných papierov

Je dôležité vedieť, že existuje nielen trh s cennými papiermi, ktoré už boli emitované, ale aj trh, na ktorom sa nové emisie ešte len objavia. Z tohto hľadiska preto rozlišujeme primárny trh a sekundárny trh. Emitent cenných papierov vstupuje na primárny trh s cieľom získať od investorov čo najviac peňazí na financovanie svojich (zvyčajne podnikateľských) aktivít.


Primárny trh je teda miestom, kde sa prvýkrát objaví príležitosť investovať do určitého cenného papiera (akcie, dlhopisu). V prípade primárneho trhu cenných papierov je to zvyčajne okamih, keď je daný titul kótovaný na burze cenných papierov a daná spoločnosť sa stáva (čiastočne alebo úplne) verejne obchodovateľnou. Hovoríme o takzvanom IPO (Initial Public Offering).
Prvotná verejná ponuka môže prebiehať štandardným spôsobom, keď si spoločnosť, ktorá vstupuje na burzu, zvyčajne najme bankový dom, aby pripravil všetko potrebné. Najmä prospekt, ktorý obsahuje všetky dôležité informácie o plánovanej emisii.


Tento proces však môže byť zdĺhavý, a preto sa najmä v USA vyvinula možnosť vstupu na burzu prostredníctvom takzvanej spoločnosti SPAC (Specila Purpose Acquistion Company). V preklade to znamená „spoločnosť založená za účelom akvizície“. V praxi ide o spoločnosť, ktorá bola založená výlučne na účely verejného obchodovania na burze cenných papierov a s ktorou sa zlúči spoločnosť, ktorá chce uviesť svoje akcie na burzu. Spoločnosti SPAC teda existujú len na papieri, nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť a spravidla nemajú žiadne kancelárie ani zamestnancov.
Akonáhle sa teda uskutoční IPO alebo verejná ponuka akcií (ich predaj za vopred oznámenú cenu), akcie tejto spoločnosti sa začnú obchodovať na sekundárnom trhu. Inými slovami, obchoduje sa tu s akciami, s ktorými sa už raz alebo viackrát obchodovalo. Zatiaľ čo predajná cena akcií na primárnom trhu ovplyvňuje konečný výnos emitenta, vývoj na sekundárnom trhu nemá na výnos emitenta fakticky žiadny vplyv. Na sekundárnom trhu sa už akcie kupujú a predávajú de facto z dvoch dôvodov: 1) chcem profitovať z rastu alebo poklesu ich ceny, 2) chcem získať akciu, ktorá mi bude vyplácať pravidelnú a slušnú dividendu.

Čítajte tiež: Recenzia BitMarkets.com – Oceněný broker, aktivně účty na socialnych sieťach

akcie, vývoj cen akcií, obchodovanie na burze, ako investovať
Ako investovať

Ako investovať peniaze na akciovom trhu?

Uvažujete o tom, že sa stanete burzovým maklérom? Nuž prečo nie, nie je to nič zložité. Vždy by ste však mali mať na pamäti, že ide o pomerne riskantnú činnosť, preto by ste mali k investovaniu do akcií pristupovať opatrne. Najmä ak máte málo alebo žiadne skúsenosti.
A najmä vzhľadom na relatívne malé nároky, ktoré sú na vás kladené predtým, ako začnete obchodovať na burze. V skutočnosti si stačí vybrať makléra (osobu, ktorá vám bude sprostredkovávať obchodovanie s akciami) a môžete začať. Ale pozor, každý seriózny maklér by vás mal upozorniť na riziká spojené s nákupom a predajom cenných papierov. Pred samotným uzatvorením zmluvy s maklérom by ste dokonca mali vyplniť investičný dotazník. Presnejšie povedané, jeho vyplnenie z vašej strany od makléra vyžaduje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a zákon č. 256/2004 Z. z. o podnikaní na kapitálovom trhu.
Ako však nájsť toho správneho makléra? Najbezpečnejšie je hľadať medzi tými, ktorí sú na trhu etablovaní už nejaký čas. V Českej republike je pomerne solídny výber a na obchodovanie na burze si nemusíte vyberať len z týchto dvanástich. Dnes je celkom bežné používať obchodné aplikácie, za ktorými stoja aj brokeri zo zahraničia.


Pri výbere vám môžu pomôcť nasledujúce kritériá:

  • Skontrolujte, kde sa broker nachádza a akej regulácii podlieha
  • Zistite, či ponúka nástroje (typy aktív), s ktorými chcete obchodovať
  • Zistite, koľko si broker účtuje, či už za sprostredkovanie nákupu/predaja, alebo za správu účtu
  • Vyskúšajte obchodovanie na jeho platforme a demo účte, ak túto možnosť neponúka, pravdepodobne to nie je dobrá voľba
  • Kontaktujte zákaznícku podporu a overte si kvalitu poskytovaných služieb

Ak ste si vybrali brokera, otvorte si u neho účet a začnite obchodovať. Dôveryhodný maklér by mal tiež dodržiavať regulačnú požiadavku oddeliť účty klientov (alebo peniaze na nich uložené) od vlastných účtov. Mali by ste tiež vedieť, že peniaze, ktoré ste u makléra uložili, sú právne poistené. Na rozdiel od peňazí na bankovom účte je však len do výšky 90 %, maximálne však do 20 000 EUR.

papíry, laptop, obchodovanie na burze, ako investovať peniaze
Ako začať investovať

Ako si vybrať správne akcie a sledovať trh

Na samotnej technike obchodovania nie je nič zložité. V skutočnosti si ju môžete vyskúšať s demo účtom u vybraného brokera. Teraz prichádza ťažká časť investovania do akcií obchodovaných na burze. A to výber správnych akcií. Ako to však viete?
Dôležité je uvedomiť si, že neexistuje žiadne univerzálne kritérium, ktoré by hovorilo „vyhnite sa týmto akciám“ alebo „tieto akcie sú bezpečné“. Rovnako tak neexistuje žiadna zázračná stratégia, ktorá by vám zabezpečila úspech pri obchodovaní na burze. Obchodovanie a investovanie je o práci so štatistikami, riadení rizika a peňazí a do veľkej miery je to o psychológii. Ak dokážete tieto kategórie dobre riadiť, máte šancu na trhoch dlhodobo profitovať.
Pred samotným výberom akcií, do ktorých chcete investovať, si ujasnite, čo od toho očakávate. Chcete v relatívne blízkej budúcnosti zarobiť veľa peňazí? No kto by nechcel. Ale zarobiť veľa peňazí, a to rýchlo, je niečo ako kvadratúra kruhu na burze. Ak sa o to pokúsite, znamená to podstúpiť obrovské riziko, sedieť prakticky 24 hodín denne za počítačom, sledovať dianie nielen na trhoch, ale aj v globálnej ekonomike a vyhodnocovať možný vplyv toho či onoho politického rozhodnutia v hlavných krajinách sveta.

akcie Tesla, akcie, vývoj akcií, ako začať investovať
Akcie Tesla


Rozumnejšou možnosťou sa zdá byť najprv chvíľu pozorovať trh, posúdiť, ako sa vyvíjajú akcie spoločností v rôznych sektoroch, ako sú citlivé na priebeh hospodárskeho cyklu, rozhodnutia centrálnych bánk o menovej politike alebo, nuž, geopolitické udalosti. Je veľmi pravdepodobné, že farmaceutické spoločnosti budú na vzostupe počas zdravotnej krízy a zbrojárske spoločnosti počas vojnových konfliktov. Ak hlavné svetové centrálne banky signalizujú zvýšenie úrokových sadzieb, potom je to pre akcie en bloc zlá správa.

Z dlhodobého hľadiska sa oplatí investovať do akcií spoločností, ktoré čo najmenej podliehajú opísaným vonkajším vplyvom. Môže to byť napríklad prípad spoločností v potravinárskom sektore, v sektore zdravotníctva, ale napríklad aj v energetickom sektore. Na druhej strane medzi spoločnosti citlivé na hospodársky cyklus patria technologické tituly, energetické spoločnosti (najmä ťažobné) alebo bankový sektor.
Ak chcete preniknúť hlbšie do pozorovania trhu, môžete sledovať analýzy rôznych poradenských spoločností. Analýzy sú v zásade dvojakého typu: fundamentálne a technické. Fundamentálna analýza vychádza z hmatateľných výsledkov spoločnosti alebo okolností, ktoré môžu ovplyvniť jej situáciu. Okrem finančných kritérií (ako je ziskovosť, obrat atď.) sa môžu zohľadniť aj kritériá, ktoré ovplyvňujú podnikové prostredie. Technická analýza je naproti tomu založená výlučne na historickom vývoji hodnoty danej akcie na burze. Pre dlhodobé rozhodovanie je relevantnejšia fundamentálna analýza, zatiaľ čo z krátkodobého hľadiska sa možno spoľahnúť na technickú analýzu. Obe však majú svoje limity, ktoré spočívajú v tom, že ste mohli niečo prehliadnuť alebo že história sa nemusí vždy dokonale opakovať.

Nemali by ste si nechať ujsť: Ako zarobiť na dotazníkoch: Český národný panel

Ako investovať – minimalizujte riziká

Už niekoľkokrát bolo povedané, že investovanie do akcií je jedným z najrizikovejších spôsobov, ako sa ľudia snažia zhodnotiť svoje úspory. To však neznamená, že načrtnuté riziká nemožno znížiť. Kľúčom k úspechu je vytvorenie investičného portfólia. Jeho zloženie by malo byť také, aby bol pokles hodnoty jedného druhu aktív kompenzovaný (v ideálnom prípade vyvážený) nárastom hodnoty iného druhu aktív. Takéto zloženie portfólia sa nazýva diverzifikácia.
Diverzifikáciu portfólia možno dosiahnuť aj investovaním do akcií. Stručne povedané, ide o to, aby sme celú sumu peňazí, ktorú sme si odložili na nákup akcií, neinvestovali len do akcií jednej spoločnosti alebo jedného sektora.

graf, hodnoty, ako investovať peniaze
Akcie

Vyvážené akciové portfólio môže byť zložené z titulov, ktoré sú citlivé na priebeh hospodárskeho cyklu, ale aj z takých, ktoré si držia hodnotu bez ohľadu na to, ako sa ekonomike aktuálne darí. Váha, ktorú priradíme jednotlivým typom akcií v našom portfóliu, závisí predovšetkým od našich preferencií, presnejšie od nášho vzťahu k riziku.
Ak sme ochotní podstúpiť riziko, môžeme investovať viac do cyklických akcií, medzi ktoré zvyčajne patria niektoré energetické (najmä ťažobné) spoločnosti, bankové tituly, stavebné spoločnosti a v poslednom čase aj akcie zbrojárskych spoločností. Medzi tituly, ktoré až tak nepodliehajú hospodárskym cyklom, patria (ako už bolo tiež spomenuté) akcie potravinárskych spoločností, spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva a pod.
Ak sa rozhodneme držať sa pri zemi, potom je vhodné „nabiť“ naše akciové portfólio väčším počtom necyklických titulov. Ak sme rizikovo neutrálni, naše akciové portfólio by malo byť rovnako neutrálne.

Za rozumné možno považovať aj investovanie do tzv. dividendových akcií. Vo všeobecnosti neočakávame ani nepredpokladáme rýchle a výrazné zhodnotenie, ale očakávame, že z ich držby budeme poberať podiel na zisku. A ak počas obdobia, keď držíte akciu, stúpne aj jej hodnota, považujte to za dodatočný výnos.
Nemali by sme však zabúdať ešte na jeden parameter, ktorý môže ovplyvniť náš úspech alebo neúspech pri investovaní do akcií. A tým je likvidita konkrétnej burzy a konkrétneho akciového titulu. Likvidita burzy alebo akcie je charakteristika, ktorá nám hovorí o objeme, v akom sa s danou burzou alebo akciou obchoduje.

Čím nižšia je likvidita, tým menej často sa na danom trhu tvorí cena akcie a tým vyššie riziko podstupujeme. Niekedy stačí jeden alebo dva obchody na vytvorenie ceny, ale tá môže výrazne kolísať. Naopak, na trhoch, kde sa obchoduje s obrovskými objemami akcií (a teda aj peňazí), je takýto trh prehľadnejší, vrátane jeho tvorby ceny akcie. Relatívne nelikvidným trhom je pražská burza cenných papierov a sekundárny trh v rámci nej. Naopak, medzi veľmi likvidné trhy patria známe burzy, ako sú Frankfurt, Londýn, New York a Tokio.
Pri investovaní si tiež nezabudnite stanoviť investičný cieľ. Chcete dosiahnuť zisk zo zhodnotenia akcií alebo je pre vás zaujímavejší stabilný dividendový výnos? A určte si stratégiu. Budete nakupovať akcie pravidelne v menších objemoch (odporúčame), alebo budete riskovať a pokúsite sa nakupovať, keď je hodnota akcie nízka?

Niekoľko tipov pre úspešné obchodovanie s akciami

Najhoršie, čo sa vám môže stať pri obchodovaní na akciovom trhu, je podľahnúť emóciám. Preto je dobré vopred si stanoviť cieľ svojho akciového dobrodružstva. A potom sa tohto cieľa alebo plánu držať. Pripravte sa na to, že akciový trh je do veľkej miery ovplyvnený psychológiou investorov. Je veľmi ľahké prepadnúť nákupnej horúčke a investovať do akcií takmer bez rozmyslu, rovnako ako prepadnúť predajnej panike.
Jedno pravidlo hovorí, že sa oplatí nakupovať, keď sa trh odráža od dna, a držať akcie, keď trh klesá. A keď klesá, využite príležitosť kúpiť niekoľko akcií za výhodnú cenu. Známy americký investor Warren Buffett sa dokonca domnieva, že úspešnou stratégiou je ísť proti trhu. To znamená, že keď všetci predávajú, vy kupujete. A keď všetci kupujú, vy predávate. Môžete si to vyskúšať. Zároveň však sledujte, čo sa deje okolo vás, najmä politiku, ktorú robia alebo sa chystajú robiť centrálne banky. Ak je na obzore sprísňovanie menovej politiky, akciové trhy pravdepodobne zamieria na juh. Ak centrálne banky politiku uvoľňujú, akcie budú pravdepodobne rásť.

ako začať investovať, Warren Buffet, ako investovať peniaze
Warren Buffett

Čítajte dalej: Recenzia konkurenčného brokera ApmeFX

Článok je k dispozícii aj v iných jazykoch. českú verziu si môžete prečítať tu. Anglickú verziu nájdete tu.

5 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno