BUX Financial Services Limited

BUX Financial Services Limited logo
BUX Financial Services Limited logo

Názov spoločnosti:

BUX Financial Services Limited

BUX Financial Services Limited web
BUX Financial Services Limited web

Profil:

BUX je najväčší neobroker v Európe a uľahčuje a sprístupňuje Európanom, aby so svojimi peniazmi mohli robiť viac od roku 2014. Odstraňovaním prekážok na finančných trhoch a narušením skúseností s obchodovaním pomáhame novým generáciám investorov a obchodníkov objavovať svet finančných trhov. Investičné služby ponúkané prostredníctvom BUX Zero od spoločnosti BUX B.V. sú regulované holandským orgánom pre finančné trhy (Autoriteit Financiële Markten – AFM). BUX B.V. je registrovaný v Holandskej obchodnej komore pod registračným číslom 58403949. Služby CFD poskytuje BUX X. BUX X je obchodný názov spoločnosti BUX Financial Services Limited. BUX Financial Services Limited je spoločnosť registrovaná v Anglicku a vo Walese pod registračným číslom 03148972. BUX Financial Services Limited je autorizovaná a regulovaná Financial Conduct Authority, FCA Register number 184333.