GBE brokers Ltd.

Logo spoločnosti GBE Brokers
Logo spoločnosti GBE Brokers

Názov: GBE brokers Ltd.

Web spoločnosti GBE brokers
Web spoločnosti GBE brokers

Profil:

GBE brokers Ltd. so registrovanou adresou na Cpruse je regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy (CySEC) pod licenciou CIF číslo 240/14. Hamburská pobočka je navyše oprávnená poskytovať investičné služby pri obchodovaní s finančnými nástrojmi. GBE brokers Ltd. poskytuje finančné služby zákazníkom v krajinách podľa autorizácie CySEC.