Vloženie finančných prostriedkov do investičného majetku môže mať rôznu podobu. Závisí napríklad od toho, v akom časovom horizonte chceme naše obchodné pozície uzatvárať (napr. predať nakúpené finančné inštrumenty). V zásade existujú dva prístupy.

Tým prvým sú transakcie, ktorých cieľom je dlhodobo držať finančné aktíva a čerpať z nich finančné výnosy. Takéto obchodovanie je vlastne investovaním. Vkladáme pri ňom finančné prostriedky do aktív, ktoré si dlhodobo udržujú (či zvyšujú) svoju hodnotu a prináša nám priebežne určité pôžitky – vyplatené úroky, dividendy alebo daňové výhody. Človek, ktorý sa venuje tejto aktivite, je označovaný ako investor.

Druhým prístupom sú obchodné transakcie, ktoré sú charakterizované veľmi krátkymi obchodnými cyklami. V nich sa obchodníci venujú obchodom s produktmi, ktorých hodnota je veľmi volatilná, tj. v čase sa veľmi rýchlo mení. Takéto rokovania sa označujú ako špekulovanie. Takzvané býky špekulujú na rast hodnoty majetku pri rastúcom trende, takzvané medvede špekulujú na pokles hodnoty majetku. K tomu využívajú rôzne finančné nástroje, od klasického spotového obchodovania (napr. kúpim akcie a za pár hodín ich predám so ziskom), alebo sofistikovanejšie (napr. opcie či futures – transakcie založené na záväzkoch odrážajúcich budúcu hodnotu aktív).

Investovanie je späté skôr s rozvážnym plánovaním a diverzifikáciou portfólia. Špekulovanie je adrenalín, ktorý vás môže doslova pohltiť. A to aj finančne. Investovanie aj špekulovanie majú bezpochyby svoje klady a zápory. Je nutné ich starostlivo zvážiť, než sa do obchodovania pustíte.

[uncode_block id=“55260″ inside_column=“yes“]

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno