CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,

Logo spoločnosti Capital Markets
Logo spoločnosti Capital Markets

https://www.capitalmarkets.sk/

Názov spoločnosti:

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.,

Web spoločnosti Capital Markets
Web spoločnosti Capital Markets

Profil:

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., pôsobí na trhu už viac ako 12 rokov. Spoločnosť úspešne prevádzkuje medzinárodnú investičnú platformu MNYMAN, ktorá slúži k online nakupovanie investičných produktov. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je regulovaným subjektom a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť podniká na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb, udeleného Národnou bankou Slovenska. Od roku 2008 je aktívnym členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a taktiež členom Americkej obchodnej komory.