Tick ​

Minimálna zmena v cene nahor alebo nadol Transaction Cost (Náklady transakcie) – Poplatky za predaj alebo nákup daného inštrumentu na forexe (Spread, swap, komisie).