Tažiar

    0

    Uzol siete, ktorý hľadá platný dôkaz prác pre nové bloky pomocou opakovaného hašovania. Taktiež človek prevádzkujúci tento uzol.