Short Position (Otvorený obchod short / predaj)

Investícia, kedy je profit dosiahnutý poklesom ceny inštrumentu – teda jeho predajom na vyššej cene.