Rally (Nárast)

Zotavenie nárastu ceny po dočasnom poklese.