Poplatky

Odosielateľ transakcie často vkladá poplatok sieti za spracovanie požadovanej transakcie. Väčšina transakcií vyžaduje minimálny poplatok v poriadku mBTC. Výška poplatku nezáleží na výške platby, ale na dátovej veľkosti transakcie. Tzn. finančne malá transakcia zložená z mnoho „drobných“ (vstupov) môže mať vyšší poplatok, než finančne veľká transakcia zložená z menej vstupov.