Obtiažnosť (difficulty)

Jednotné nastavenie v rámci celej siete, ktoré určuje, koľko výpočtov bude nutné vykonať na vytvorenie dôkazu prác.