Nominálna a reálna úroková sadzba

Je veľmi dôležité rozlišovať nominálne a reálne úrokové sadzby, hoci sa niekomu na prvý pohľad nemusí zdať toto rozdelenie dôležité. Nominálna úroková miera je explicitne uvedená peňažná cena, ktorú platí dlžník veriteľovi. Toto je možné nájsť v zmluvách o úvere a v reklamách na rôzne sporenie a pôžičky.

Reálna úroková miera odráža fakt, že inflácia znižuje kúpnu silu veriteľov (vo výnimočných prípadoch dochádza k deflácii, ktorá kúpnu silu veriteľov zvyšuje), čo má za následok, že veriteľ nevytvorí rovnaký kôš statkov v budúcnosti ako teraz. Reálna úroková miera teda na rozdiel od nominálnej zohľadňuje účinky inflácie.