Margin

Suma, ktorou investor musí disponovať na otvorenie pozície.