Limit order (príkaz na cene)

Príkaz s obmedzením na maximálnu cenu, ktorú je obchodník ochotný zaplatiť alebo dostať.