Likvidita aktív

Definícia likvidity sa môže v istej miere líšiť odbor po odbore. Všeobecne možno povedať, že sa miera likvidity určuje na základe vlastnosti aktíva premeniť sa na hotovosť. Veľmi likvidné aktíva sú teda také, ktoré je možné premeniť na hotovosť prakticky okamžite bez výraznej straty ich hodnoty. Najlikvidnejším aktívom sú peniaze, a naopak málo likvidným aktívom sú napr. nehnuteľnosti, pozemky.

Na príklade uvidíme, že druhá podmienka (bez výraznej straty svojej hodnoty) je veľmi dôležitá, pretože bez nej by šlo považovať aj nehnuteľnosť za veľmi likvidné aktívum. Predstavme si predaj hodnotnej nehnuteľnosti, ktorý môže trvať veľmi dlho, pretože je náročné nájsť kupca, ktorý zaplatí „správnu“ cenu. V momente, keby sme predávali nehnuteľnosť extrémne pod cenu, tak by pravdepodobne došlo k rýchlemu predaju a s ním aj k rýchlej premene nehnuteľnosti na peniaze. Nejde však o likvidné aktívum, pretože dochádza k výraznej strate hodnoty.