Leverage (páka)

Tiež nazývaná margin. Pomer čiastky použitej na transakciu a čiastky na depozite. (Broker povoľujúci páku až 1: 1000).