EBIT

EBIT je zisk pred zdanením a úrokmi (Earnings before Interests and Taxes). Podľa tohto ukazovateľa možno sledovať úspešnosť hospodárenia podniku nehľadiac na veľkosť daňového zaťaženia a spôsobu financovania prevádzky. Pri použití tohto ukazovateľa je jednoduchšie sa sústrediť na stránky tržieb a nákladov v samotnej prevádzke firmy. Často je používaný finančnými riaditeľmi pre porovnanie na úrovni jednotlivých pobočiek podniku, pretože očistí výsledok, od už spomínaného daňového zaťaženia a spôsobu financovania podniku. Tento ukazovateľ neukazuje efektivitu využitia kapitálu.