Dividenda

Pomocou dividend sa vypláca majetkové právo akcionárov. Ide o rozdelenie časti výnosu spoločnosti medzi akcionárov. O výške dividend rozhoduje valné zhromaždenie a je závislá na úspešnosti hospodárenia spoločnosti. Ide teda o istý podiel na zisku. Zhromaždenie sa môže rozhodnúť dividendu nevyplácať a využiť zisky spoločnosti napr. na investície alebo nákup vlastných akcií na burze. Akcionári však často preferujú formu dividend, pretože majú istú odmenu.