Burzový index

Burzový index je ukazovateľ, ktorý slúži na pozorovanie vývoja daného trhu. Používa sa na sledovanie súčasného vývoja trhu, ale aj k predpovediam budúcnosti. Možno povedať, že každý burzový, mimoburzový či akciový trh má svoj vlastný index, ktorý odráža ich kondíciu. Jednotlivé indexy sa líšia aj svojím druhom. Máme indexy, ktoré sú súhrnné a obsahujú všetky akcie na sledovanom trhu a potom sú tu indexy výberové, ktoré obsahujú iba vybrané akcie. Na Burze cenných papierov Praha sa používa Index PX. Ďalšie známe indexy sú napríklad: EURONEXT 100, NEXT 150, Dow Jones Industrial Average, S & P 500 Index, TOPIX.