Bull Market (Býči trh)

Trh definovaný rastúcimi cenami.