Book (Kniha)

V prostredí profesionálnych forex obchodníkov kniha predstavuje súpis všetkých obchodov/pozícií vykonaných obchodníkom.