Bar Chart (Paličkový graf)

Typ tabuľky, zloženej zo štyroch významných prvkov: High a low – nachádzajúce sa na vertikálnej čiare, otváracia cena (opening price) znázornená malou vodorovnou čiarou naľavo od paličky a uzatváracia cena (closing price) znázornená malou vodorovnou čiarou napravo od paličky ceny na Forexe.