Arbitráž (financie)

Slovo arbitráž má niekoľko významov, ale vo finančníctve ide o spôsob obchodu, pri ktorom dochádza k využitiu dvoch rôznych cien na rôznych trhoch. Trhy bývajú oddelené lokálne (Praha, Ostrava), alebo časovo. Obchodník pri arbitráži využíva rozdielov cien jedného druhu tovaru na rôznych trhoch a generuje pri tom zisk. Príklad: Cena vajec v Ostrave je 5 € a cena vajec v Prahe je 6 €. Obchodník teda nakupuje vajíčka v Ostrave a predáva ich v Prahe a na každom vajci zarobí 1 € mínus náklady. Vďaka arbitrážam dochádza k porovnaniu ceny na oboch trhoch, pretože v Ostrave zvyšujú dopyt (rastie cena vajec) a v Prahe zvyšujú ponuku (klesá cena vajec).