Domů 2018

Archiv

Tick ​

Minimálna zmena v cene nahor alebo nadol Transaction Cost (Náklady transakcie) - Poplatky za predaj alebo nákup daného inštrumentu na forexe (Spread, swap, komisie).
Snaha predvídať budúce pohyby ceny na Forexe na základe historických trhových záznamov.

Swissy

Slang používaný forex obchodníkmi na označenie švajčiarskeho franku.
V technickej analýze indikuje špecifickú cenovú hladinu symbolizujúcu podlahu, ktorá bráni cene padnúť hlbšie.
Typ príkazu, kedy je otvorená pozícia okamžite zlikvidovaná na špecifickej cene. Tento typ príkazu je na forexe používaný na zamedzenie strát alebo ochranu už dosiahnutého zisku po tom, čo sa pozícia pohne proti investorovi.

Sterling

Slang forex obchodníkov používaný na označenie britskej libry.
Rozdiel medzi cenou, za ktorú obchodník nakupuje a predáva v danej chvíli (cena bid a offer na Forexe).

Spot Price

Aktuálna trhová cena na forexe. Cena, ktorú obchodník využije na vstup do pozície v reálnom čase.
Investícia, kedy je profit dosiahnutý poklesom ceny inštrumentu - teda jeho predajom na vyššej cene.
Proces, kedy je obchod zapísaný do záznamov (pozri book) ako záznam pre protistrany zúčastňujúce sa obchodu. Nemusí dôjsť ku skutočnej fyzickej výmene devíz (forex).